Vyhraj poukaz v hodnotě 2000 Kč na nákup ve Footshopu!

(soutěž v tuto chvíli není vyhlášena)1. Založ si PREMIUM účet za 80 Kč (+ získáš další výhody na webu zdarma!)

2. My 25. den v měsíci v 19:00 hodin vyhlásíme na našem Facebooku Instagramu soutěžní otázku.

3. Správnou odpověď nám co nejrychleji zašli na email info@rapovyseznam.cz

4. Vyhrávají první tři správné odpovědi!


První místo: Poukaz v hodnotě 2000 Kč na nákup čehokoli ve Footshopu!
Druhé místo: Premium účet na 2 měsíce zdarma (to znamená, že další dva měsíce můžeš zase zdarma soutěžit!)
Třetí místo: Premium účet na měsíc zdarma (další měsíc můžeš zdarma vyhrát znova!)


Účast v soutěži

 1. Soutěže se mohou účastnit pouze uživatelé, kteří mají založený PREMIUM účet.
 2. Nezapomeň k odpovědi připsat svůj email, přes který jsi na webu registrovaný (tento email máš napsaný u svého účtu).
 3. O výhře tě budeme ještě ten den informovat na přiložený email 🙂

 

  

Soutěžní podmínky

(soutěž v tuto chvíli není vyhlášena)


 Datum poslední úpravy: 11. prosince 2017

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat pravidelné vědomostní soutěže vyhlašované společností Rapzzz s.r.o. (dále jen ,,Pořadatel”)
 2. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele či na sociálních sítích Pořadatele.
 3. Tyto Soutěžní podmínky nabývají platnosti momentem vyhlášení soutěže (vždy 25.den v měsíci v 19:00 hodin) a pozbývají platnosti momentem, kdy Pořadatel splní veškerou povinnost vůči Soutěžícím dle Soutěžních podmínek v rámci aktuálně probíhající vědomostní soutěže (nebo-li momentem předání předmětu výhry Výherci soutěže).

 

II. Definice použitých pojmů

 1. Pořadatelem je společnost Rapzzz s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
 2. Webové stránky Pořadatele jsou www.rapovyseznam.cz a www.rapzzz.com
 3. Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušných webových stránkách Pořadatele v souladu se Smluvními a Obchodními podmínkami.
 4. Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
 5. Soutěžícím je Uživatel, který má založený PREMIUM účet na webových stránkách rapovyseznam.cz.
 6. Výhercem Soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázku v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže, tj. správnou odpověď na soutěžní otázku zaslal jako první, druhý či třetí v pořadí na určenou emailovou adresu Pořadatele soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
 7. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na jeho webových stránkách či sociálních sítích.
 8. Začátkem Soutěže je den a hodina označená jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
 9. Koncem Soutěže je moment, kdy Pořadatel oznámí, že již obdržel správnou odpověď na soutěžní otázku.
 10. Sociálními sítěmi Pořadatele jsou myšleny sociální síť Facebook na adrese https://www.facebook.com/rapovyseznam/ a sociální síť Instagram na adrese https://www.instagram.com/rapovyseznam/

 

III. Obecná pravidla

 1. Vědomostních soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, Smluvními podmínkami a Obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
 2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České či Slovenské republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
 3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 4. Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na webových stránkách či sociálních sítích Pořadatele.
 5. Soutěžící se do Soutěže zapojí zodpovězením soutěžní otázky a tím se stává aktivním Soutěžícím.
 6. Podmínkou zodpovězení soutěžní otázky je odeslat jí na adresu info@rapovyseznam.cz a připsat k odpovědi na soutěžní otázku emailovou adresu, skrze kterou je Soutěžící registrovaný jako uživatel na webových stránkách rapovyseznam.cz
 7. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
 8. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.
 9. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
 10. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

 1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
 3. Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
 4. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
 5. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
 6. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
 7. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 

V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na webu pořadatele či prostřednictvím emailu, skrze který Soutěžící zaslal odpověď na soutěžní otázku.
 2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele či na adrese sídla Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.
 3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 5. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

VI. Předmět výhry

 1. Výherce, který dle obecných pravidel soutěžních podmínek (viz. odstavec III.), zodpoví soutěžní otázku jako první vyhrává dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč na nákup v kamenné prodejně či e-shopu společnosti Footshop s.r.o, se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Česká republika.
 2. Výherce, který dle obecných pravidel soutěžních podmínek (viz. odstavec III.), zodpoví soutěžní otázku jako druhý, vyhrává prodloužený PREMIUM účet o dva měsíce. Tento prodloužený PREMIUM účet je platný ve všech ohledech jako standardně zakoupený PREMIUM účet.
 3. Výherce, který dle obecných pravidel soutěžních podmínek (viz. odstavec III.), zodpoví soutěžní otázku jako třetí, vyhrává prodloužený PREMIUM účet o jeden měsíce. Tento prodloužený PREMIUM účet je platný ve všech ohledech jako standardně zakoupený PREMIUM účet.

 

VII. Osobní údaje

 1. Pořadatel se řídí Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na webových stránkách www.rapovyseznam.cz. Zásady ochrany osobních údajů ZDE.
 2. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana dle příslušných zákonů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Dále svou účastí v soutěži potvrzuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn užít osobní údaje Soutěžících v souladu s ustanovením platné legislativy.
 3. Pořadatel se dále zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Pořadatelem. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.
 4. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.
 5. V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem se může soutěžící na pořadatele obrátit.
 6. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoli sociální síti Facebook či Instagram.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel webových stránek Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi obeznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.
 3. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook či Instagram.